ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Αν επιθυμείτε να γίνετε συνδρομητικό μέλος για να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες μας, παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στην φόρμα μαζί με οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση θέλετε να θέσετε υπόψη μας.

Εν συνεχεία θα επικοινωνήσουμε μαζί σας και θα σας αποστείλουμε στο e-mail που έχετε δηλώσει τιμοκατάλογο των υπηρεσιών της ιστοσελίδας e-dimos, η οποία απευθύνεται σε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε Νομικά Πρόσωπα καθώς και σε φορείς του Δημόσιου Τομέα εν γένει.

Τα στοιχεία που δηλώνετε στη φόρμα τεκμαίρεται ότι είναι αληθή και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την επικοινωνία μας.

Ορισμένα πεδία της ιστοσελίδας έχουν ελεύθερη πρόσβαση χωρίς να απαιτείται εγγραφή μέλους.

Σημείωση: Είναι απαραίτητη η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας, προκειμένου να διευκολυνθεί η επικοινωνία μας.


Φόρμα Εισόδου Μέλους