Νομολογία - Διαγωνιστικές Διαδικασίες

Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών (Κ.Π.Ε.Δ)στο I Τμήμα
2018 |

Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών (Κ.Π.Ε.Δ.) στο IV Τμήμα
2013 | 2015 | 2018 | 2019 |

Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών (Κ.Π.Ε.Δ) στο VII Τμήμα
2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

Αποφάσεις Ολομέλειας
2020 |

Διοικητικό Εφετείο
2022 | 2023 |