Σεμινάρια

Διαδικτυακή ημερίδα με θέμα «Αλλαγές στον Ν. 4412/16 με τον Ν. 4782/21 με εφαρμογή την 09/03/2021 και 01/06/2021»

Η e-dimos, επιχείρηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων - σεμιναρίων & ιστότοπος νομικών πληροφοριών θεμάτων  Ο.Τ.Α, διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα - εκπαιδευτικό σεμινάριο στις 24 Μαΐου 2021, με θέμα: «Σημαντικές αλλαγές του Ν. 4412/16 με τον Ν. 4782/21, με έναρξη εφαρμογής 09/03/2021 και 01/06/2021».


Δείτε

Διοργάνωση 2ημερου σεμιναρίου στις 30 και 31 Οκτωβρίου 2017 με θέμα «Δημόσιες Συμβάσεις Ν.4412/16 των ΟΤΑ»:

Η e-dimos, «εταιρία εκπαιδευτικών προγραμμάτων - σεμιναρίων & ιστότοπος νομικών πληροφοριών θεμάτων Ο.Τ.Α» διοργανώνει 2ημερο εκπαιδευτικό σεμινάριο στις 30 και 31 Οκτωβρίου 2017 με επανάληψη του στις 2 και 3 Νοεμβρίου 2017 ,σε Κεντρικό Ξενοδοχείο της Αθήνας με θέμα: «Δημόσιες συμβάσεις Ν.4412/16 των Ο.Τ.Α»


Δείτε

Διοργάνωση 2ημερου σεμιναρίου στις 16 και 17 Απριλίου 2018 με θέμα «Διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης Δημοσίων συμβάσεων Ν.4412/16 Πολυετείς δαπάνες – Πρόσφατη νομολογία ΕΛ.ΣΥΝ» :

Η e-dimos, «εταιρία εκπαιδευτικών προγραμμάτων-σεμιναρίων & ιστότοπος νομικών πληροφοριών θεμάτων Ο.Τ.Α» διοργανώνει 2ημερο εκπαιδευτικό σεμινάριο στις 16 και 17 Απριλίου 2018, σε κεντρικό Ξενοδοχείο της Αθήνας με θέμα: «Διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης Δημοσίων συμβάσεων Ν.4412/16 Πολυετείς δαπάνες - Πρόσφατη νομολογία ΕΛ.ΣΥΝ».


Δείτε