Σεμινάριο

Διοργάνωση 2ημερου σεμιναρίου στις 30 και 31 Οκτωβρίου 2017 με θέμα «Δημόσιες Συμβάσεις Ν.4412/16 των ΟΤΑ»:

Η e–dimos, «εταιρία εκπαιδευτικών προγραμμάτων–σεμιναρίων & ιστότοπος  νομικών πληροφοριών θεμάτων  Ο.Τ.Α»  διοργανώνει 2ημερο εκπαιδευτικό σεμινάριο στις 30 και 31 Οκτωβρίου 2017 με επανάληψή του στις 2 και 3 Νοεμβρίου 2017, σε Κεντρικό Ξενοδοχείο της Αθήνας με θέμα: «Δημόσιες συμβάσεις Ν.4412/16 των Ο.Τ.Α».

Ειδικά προσαρμοσμένο και εξειδικευμένο για τους Δήμους, τα Νομικά τους Πρόσωπα και τις Δημοτικές τους Επιχειρήσεις.

Εισηγήτρια του προγράμματος είναι η  Μιχαλοπούλου Στυλιανή μέλος του Κύριου Μητρώου των Επιστημονικών Συνεργατών-Εκπαιδευτών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α), με πολυετή διδακτική εμπειρία στις δημόσιες συμβάσεις και στα οικονομικά των Ο.Τ.Α καθώς και 30ετή πρακτική εμπειρία ως υψηλόβαθμο στέλεχος της Αυτοδιοίκησης σε μεγάλους Δήμους της Αττικής.

Παρακαλούμε, εφόσον ενδιαφέρεστε, διαβάσετε την πρόσκληση και προβείτε στην συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής.

Μετά τη συμπλήρωση της αίτησης θα σας αποσταλεί προσφορά με αναλυτική  περιγραφή του κόστους συμμετοχής.

Με εκτίμηση

Για την  «e–dimos»

Χρήστος Χρονόπουλος

Νόμιμος εκπρόσωπος


Εκτύπωση

Φωτογραφίες